Ostutingimused

Üldtingimused

 

Käesolevad tingimused reguleerivad internetiaadressil www.e-vaibasalong.ee asuva veebilehe teenuste osutamise tingimusi Kliendi ja teenuse osutaja vahel. Teenuse osutaja on äriühing Mangold OÜ (registrikood 10628857), aadress: Tartu, Pikk tn 12, 51009. E-post info@vaibasalong.ee , tel 7442089

Tingimused kehtivad õigussuhetele, mis tekivad Kliendi ja internetiaadressil www.vaibaveeb.ee  asuva ostukeskkonna (edaspidi E-pood) omaniku Mangold OÜ (edaspidi Müüja) vahel seoses E-poest Toodete ostmisega. Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad E-poest Toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.

Müüja võib muuta e-poe kasutustingimusi ja toodete ning teenuste hindasid. Müüja annab muudatustest teada internetileheküljel www.vaibaveeb.ee . Tehingule rakendatakse tehingu toimumise hetkel kehtivaid tingimusi ja hindu.

 

Tooted

 

E-poes kuvatavad Tooted saabuvad vastavalt märgitud tarneajale või on müüja kaupluses koha peal laos. Nimetatud Toodete saadavust ei tagata, kuna see võib olla ekslik seoses võimalike tehniliste probleemidega programmides.

Juhul, kui Klient esitab tellimuse, kuid ilmneb, et antud Toode Müüjal puudub, ei ole E-poel võimalik antud tellimust täita. Antud juhul tagastatakse Kliendile kogu ostusumma kohe peale toote puudumise selgumist. 

E-poes kuvatavad fotod Toodetest on illustratiivsed tähendusega ning võivad erineda Toote tegelikust väljanägemisest.

 

Ostu sooritamineKlient valib E-poes välja soovitud Toote ning lisab selle ostukorvi, klikkides nupul “Lisa ostukorvi”.

Tellimuse vormistamiseks tuleb Kliendil liikuda Ostukorvi lehele, valida funktsiooni „Edasi maksma“, misjärel suunatakse Klient tellimuse vormistamise lehele. 

Pärast nõutud andmete sisestamist  ja andmete õigsuse kontrollimist kinnitab Klient tellimuse klikkides „Kinnitan ja maksan“. Peale antud tegevust on tellimus kinnitatud ja müüjale edastatud.

Klient tasub Toote eest pangaülekandega internetipanga pangalingi vahendusel ning Müüja saab andmebaasi tellimisinfo ja teate makse laekumise kohta.

Pärast Toote eest tasumist saadab E-pood Kliendi e-postile tellimuse kinnituse.

Klient kohustub tellimuse vormistamisel esitama tellimuse täitmiseks vajalikud, tõesed andmed.

Müüja ei vastuta tellimuse täitmisel Kliendi poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tingitud täitmise võimatuse või mistahes sellest tulenevate tagajärgede eest.

 

HinnadKõik E-poes kuvatavad hinnad on esitatud eurodes ja sisaldavad käibemaksu.

Toodete hinnad ning allahindlused võivad erineda Müüja jaekaupluste kaubavalikust, hindadest ning allahindlusest.

 

MakseviisidTellimuste eest saab turvaliselt tasuda Eesti pangalinkide abil (Swedbank, SEB, Luminor, Danske, LHV, Coop).

Makse teostamine toimub väljaspool E-poe keskkonda pangaülekandega, valides vastava panga. Tellimuse lõpus ja kinnituskirjas on Müüja rekvisiidid makse teostamiseks.

Müüjal puudub ligipääs Kliendi pangaandmetele ja krediitkaardi andmetele.

 

Kohaletoimetamine


Kliendil on võimalik valida erinevate Toote kohaletoimetamise viiside vahel. Toote kohalejõudmine sõltub Kliendi poolt valitud viisist.

Kliendil on võimalik tulla tootele/toodetele Müüja kauplusesse koha peale järele.

Valides kohaletoimetamise viisina Kulleri, jõuab Toode Kliendi poolt valitud aadressile 3 tööpäeva jooksul pärast igat pealekorjet kullerteenuse osutaja poolt. Kuller võtab Kliendiga ühendust telefoni teel ning kooskõlastab kättetoimetamiseks sobiva aja. Ebaõnnestunud väljastuskatse korral jääb saadetis hoiule elukohajärgsesse postkontorisse ning Kliendile edastatakse postisaadetise saabumise teade e-kirjaga Kliendi e-posti aadressile või lihtkirjaga postkasti. Toodet hoitakse postkontoris 14 kalendripäeva. Juhul kui Klient ei lähe Tootele järgi eelmainitud tähtaja jooksul, on Klient kohustatud hüvitama korduva saatmisega seotud kulud.

Juhul, kui Klient on tellimuse  vormistanud nädalavahetusel või riigipühal, hakkab 3 tööpäeva tähtaeg kehtima nädalavahetusele või riigipühale järgneval esimesel tööpäeval kell 10.00.

Klient on kohustatud enne tellimuse vormistamist kontrollima esitatavate kontaktandmete õigsust, vältimaks viivitusi ja arusaamatusi Toodete kohaletoimetamisel. Müüja ei vastuta Toodete kohaletoimetamisel tekkinud viivituste ja arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Kliendi poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest või  -õigsusest.

Juhul, kui  Toode ei jõua Kliendini heas seisukorras ja kinnises pakendis, on Klient kohustatud sellest E-poodi teavitama,  saates vastavasisulise kirja e-posti aadressile info@vaibasalong.ee või helistades 7442089

 

Tellimuse tagastamine ja ümbervahetamine

 

Tellijal on õigus põhjust avaldamata 14 päeva jooksul tellitud kauba kättesaamisest lepingust taganeda ning kaup ümber vahetada või tagastada. 14 päevane taganemisõigus kehtib ainult eratarbijatele . Juriidilistele isikutele (nt ettevõtetele, asutustele) 14-päevast taganemisõigust ei kohaldata.

Toodete tagastamiseks/vahetamiseks tuleb Müüjale esitada taganemisavaldus 14 päeva jooksul alates kauba kättesaamisest.

Müüjale saabunud tagastusi aktsepteeritakse üksnes koos täidetud tagastusavaldusega. Taganemisavaldus edastatakse vabas vormis Müüja e-posti aadressile info@vaibasalong.ee

Klient peab kauba tagastama avalduse esitamisele järgneva 14 päeva jooksul või esitama tõendi, et ta on eelnimetatud perioodi jooksul kauba üle andnud logistikafirmale. Müüjal on õigus keelduda tagasimaksete tegemisest seni, kuni on lepingu esemeks oleva asja tagasi saanud või kuni tarbija on esitanud tõendid, et on asja tagasi saatnud, sõltuvalt sellest, kumb toimub varem.

Ümbervahetatav või tagastatav Toode ei või olla kahjustunud või kulumisjälgedega, Toode peab olema originaalpakendis ja Toote küljes peavad olema kõik originaaletiketid. Tagastamisele kuuluva eseme seisukorra halvenemisel vastutab Klient asja kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest.

Kui tagastatav kaup ei ole uue samalaadse kaubaga analoogilises seisukorras, siis on Müüjal õigus arvestada Kliendile tagastamisele kuuluvast summast ühepoolselt maha kauba väärtuse vähenemisele vastav hüvitis. Hüvitise suurus määratakse kindlaks igakordselt lähtudes tagastatud toote väärtuse võimaliku vähenemise ulatusest ning hüvitise suurusest teavitatakse tellijat esimesel võimalusel pärast hüvitise suuruse väljaselgitamist.

Kui pakendit ei ole võimalik avada seda rikkumata, ei ole Toote tagastamine originaalpakendis nõutav.

Klient saab toote tagastada Müüjale kuuluvasse kauplusesse kohale tuues. Tagastamine kauplusesse on tasuta.

Klient kannab kõik toote tagastamisega seotud kulud, kui tagastamiseks kasutatakse mistahes postiteenust või kullerteenust. Toote kättesaamise kohta saadab E-pood Kliendi e-postile kinnituse.

Tavakaupluses asendustoodet valida ei saa ning samuti ei tagastata seal ka ostusummat. Toote/Toodete ümbervahetamis- või tagastusprotsess viiakse läbi Vaibasalongi E-poes.

Ümbervahetamise korral saadab E-pood Kliendile uue Toote vahetult peale ümbervahetamisele kuuluva Toote kättesaamist. Ümbervahetamisega seotud kulud kannab Klient.

Toote saab ümber vahetada üksnes samaväärse toote vastu. 

Müüja tagastab Kliendile ostusumma 14 päeva jooksul alates tagastamisavalduse saamisest. Tagastus toimub samale arvelduskontole, millelt Klient tagastatava tellimuse eest tasus.

Tellimuse tagastamise korral tagastab Müüja Kliendile kogu lepingu alusel saadud ostusumma. Juhul, kui tellimus tagastatakse osaliselt ja tellimusele on lisandunud kättetoimetamiskulu, võib Müüja tagastada kättetoimetamiskulu proportsionaalselt tagastatud toodete arvuga.

Tagasimakse laekub Kliendi pangakontole viie tööpäeva jooksul. Krediitkaardiga maksmise puhul vastavalt Kliendi panga tingimustele.

 

Pretensioonide esitamise kord

 

Pretensioonide esitamise aeg vastavalt VÕS §-S 218 lg 2-le on 2 aastat. Toote nõuetele mittevastavuse või puuduste ilmnemisel kohustub Klient lõpetama toote kasutamise ning teavitama Müüjat asjaoludest koheselt, kuid mitte hiljem kui 2 kuu jooksul peale vea ilmnemist. Klient saadab Müüjale kontaktandmed, probleemi täpse kirjelduse ja ostudokumendi numbri e-posti aadressile info@vaibasalong.ee .

Veebipood vastab Kliendi esitatud kaebusele kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis 15 päeva jooksul.

Kui kaubal ilmneb puudus 6 kuu jooksul peale selle ostmist, siis eeldatakse, et need olid olemas juba kauba ostmise ajal, kui Müüja ei tõesta vastupidist. Eesimese 6 kuu jooksul tekkinud defekti ekspertiisiga seotud kulud kannab Müüja. Kui ekspertiisitulemus näitab, et defekt on tekkinud tarbija enda vea tõttu, siis võib Müüja korraldada Kliendi jaoks tasulise toote parandamise või saata toode Kliendile tagasi. Kui Klient ei nõustu ekspertiisitulemusega, on tal õigus võtta teine arvamus, kuid kulud jäävad Kliendi katta.

Kliendil on õigus nõuda Müüjalt  Toote ostuhinna alandamist või lepingu lõpetamist ja kauba eest raha tagasi nõuda, kui Müüjal ei ole võimalik toodet parandada või asendada, toote parandamine või asendamine ebaõnnestub, Müüja ei ole kauba puudust mõistliku aja jooksul kõrvaldanud, tarbijale on tekitatud põhjendamatuid ebamugavusi.

Kliendil on võimalik kauba lepingutingimustele mittevastavuse korral tugineda seaduses sätestatud õiguskaitsevahenditele sh nõuda lepingu täitmist, alandada hinda, nõuda kahju hüvitamist ja leping üles öelda.

Toote lepingutingimustele mittevastavuse korral kannab Toote parandamisega või Toote asendamisega seotud kulud Müüja.

Müüja ei vastuta tellitud toodete mittesihipärasest kasutamisest tekkinud kahjude eest, samuti kohaletoimetamise viivituse eest, kui see on tingitud asjaoludest, millel puudus Müüja otsene mõju (näiteks vääramatu jõu tulemusena).

Müüja ei hüvita Kliendi tehtud kulutusi toote nõuetele mittevastavuse või puuduste korral ega vastuta nende eest, kui: toote väärtus on langenud/toode on kahjustunud Kliendi süül; puudused on tekkinud toote mittesihtotstarbelise kasutamise, s.h. hooldusjuhise mittejärgimise tagajärjel; toote väärtus on langenud tavapärasel kasutamisel tekkinud loomuliku kulumise tõttu või puudub ostu sooritamist tõendav dokument (arve/tšekk).

 

Isikuandmete töötlemineKlient annab Müüjale nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks.

Kliendi isikuandmeid töödeldakse minimaalsuse põhimõttest lähtuvalt, s.t isikuandmeid kogutakse vaid ulatuses, mis on vajalik määratletud eesmärkide saavutamiseks (teenuse osutamiseks).


Müüjale teatavaks saanud isikuandmed kantakse kliendiregistrisse ja neid kasutatakse müügiteenuse osutamiseks ja Kliendile kauba pakkumiseks.

Müüja säilitab Kliendi kohta ostude sooritamise käigus Kliendi poolt sisestatud kontaktandmed ja info sooritatud ostude kohta. Seda infot käsitletakse konfidentsiaalsena ja töödeldakse kooskõlas isikuandmete kaitse seadusega. Isikuandmed, mis on vajalikud Toodete Kliendile saatmiseks, edastakse kullerteenust osutavale ettevõttele.

Müüja võib kasutada Kliendi isikuandmeid Kliendile eripakkumiste ja kampaaniate kohta info edastamiseks e-posti teel. Kui Klient ei soovi saada pakkumiste infot, saab end sihtrühmast igal ajal eemaldada.

Andmeside Kliendi ja pankade ning kaardimaksekeskuse vahel on krüpteeritud, mis tagab Kliendi isikuandmete ja pangaandmete turvalisuse. E-poel puudub ligipääs Kliendi pangaandmetele ja krediitkaardi andmetele.

Isikuandmeid töötleb Mangold OÜ. Müüja ei ole kohustatud isikuandmeid säilitama.

 

Kasutamistingimused ja nende muutmineKlient nõustub E-poes registreerudes või ostu sooritades E-poe kasutustingimustega ja on kohustatud neid täitma.

Müüja ja Kliendi vahel jõustub müügileping alates tasumisele kuuluva ostusumma laekumisest Müüja arvelduskontole.

Müüja võib muuta E-poe kasutustingimusi kui ka toodete hindasid. Teade muutuste kohta avaldatakse E-poe keskkonnas. Tehingule rakendatakse tehingu toimumise hetkel kehtivaid tingimusi ja hindu.

Müüjal on õigus loobuda tellimuse täitmisest kui tehnilise vea tõttu oli E-poes kuvatud  Toote hind ekslik või kui antud hetkel puudus laos vastav toode.

Lisaküsimuste korral konsulteeri müüjaga!